Loading color scheme

חול טבעי

חול הוא חלקיק סלע טבעי בטווח גודל שבין 0.063 מילימטר ל-2 מילימטר.
חצץ הוא חלקיק סלע גדול יותר והוא יכול להגיע עד לגודל של 64 מ"מ.
ואילו חלקיקים דקים יותר נקראים טין, כאשר טין הוא בגודל שבין 0.004 מ"מ ועד ל-0.063 מ"מ.

חול ממוחזר/סינטטי הוא חלקיק בגודל של חול טבעי אשר עשוי מפסולת בניין גרוסה או מריסוק סלעים המיוצר במפעלים לריסוק סלעים ופסולת בנייה.

הרכב החול משתנה בהתאם למקורות הסלע ממנו הוא בא ובהתאם לאזור בו נמצא. החול מועבר ומוזז על ידי הרוח והמים ונמצא בחופים, דיונות, שרטונים, מדבריות ועוד. באזורי המדבר החול הוא הרכיב הדומיננטי בקרקע.

חול בבנייה - חול הוא אחד המרכיבים העיקריים בבטון. חול משמש גם כמצע לריצוף ונעשה גם שימוש בהתזה של חול לצורכי ניקוי.
השימוש בחול בבניה נעשה בחול טבעי או בחול סינטטי-ממוחזר.
פריסת/מילוי החול כמצע לריצוף נעשה או באופן ידני, או באמצעות משאבות לשאיבת חול, אשר עם צנרת מתאימה אוספות את החול מהמשאיות המביאות אותו לאתר הבנייה, ומתיזות/מפזרות את החול השאוב על תחתית המבנה או הקומה, עד למילוי מלא של התחתית כמצע המיועד לריצוף. לאחר סיום הפיזור המלא של החול, ישורו ופילוסו כמצע, ניתן למעשה להתחיל בתהליך הריצוף.

חול טבעי – הוא חומר טבעי ואיכותי.
בעבר חול לבנייה היה נאסף ליד חופי הארץ, אך הדבר גרם לפגיעה בסביבה ובנוף וכיום קיימים תקנים מחמירים לחציבת חול, לכן החול הנמכר לבנייה מגיע ממחצבות ונחשב לחומר יקר יחסית.
היתרונות של חול טבעי: מבודד אקוסטי טוב, מעניק בידוד טרמי גבוה.
החסרונות של חול טבעי: מחירו יחסית יקר, חול טבעי יכול לשקוע במגע עם מים ומחייב עבודה רבה יותר.

(:דירוג 5 מספר 1 הצבעות: )