Loading color scheme

שומשום לבנייה

שומשום לבנייה – הוא כינוי לחצץ גרוס דק שמועבר בנפה בגודל של 2-6 מ"מ. כלומר גדול מחול, אך קטן מרוב אבני החצץ. גרגירי השומשום לבנייה מזכירים בגודלם גרגירי שומשום למאכל ועל כן שמם. שומשום לבנייה הוא חומר מבוקש ונוח לעבודה ומשמש בעיקר כמצע מילוי מתחת לשכבות ריצוף, במקום חול, ונכנס לשימוש רחב בארץ בעיקר כתוצאה ממחסור בחול ים.

היתרונות של שומשום לבנייה: הוא אינו סופג רטיבות ולכן אינו שוקע במגע עם מים ומשקלו הסגולי הנמוך.
החסרונות של שומשום לבנייה: הוא אינו מבודד אקוסטי, כדי לעבוד איתו נדרש לפרוס יריעות של חומר מסוג פלציב המשמשים לבידוד אקוסטי, דבר אשר מייקר את הפעילות ומוסיף עבודה.

מצע שומשום לבנייה מספק פתרון יעיל לבעית הניקוז תחת משטחי ריצוף חיצוניים במרפסות וגגות מרוצפים. השומשום לבנייה אינו סופג את הרטיבות שחודרת עם הזמן אל מתחת לשכבת הריצוף ומאפשר את זרימת המים בשיפוע - לכיוון נקודת הניקוז. בשילוב עם קולטן ניקוז מיוחד, אשר מנקז גם את הרטיבות שמצטברת מתחת לריצוף, מתקבלת מערכת ניקוז יעילה שמעריכה את חיי מערכת האיטום ומפחיתה את הסיכון לחדירת רטיבות.

פריסת/מילוי השומשום לבנייה כמצע לריצוף נעשה או באופן ידני, או באמצעות משאבות לשאיבת שומשום לבנייה, אשר עם צנרת מתאימה אוספות את השומשום מהמשאיות המביאות אותו לאתר הבנייה, ומתיזות/מפזרות את השומשום השאוב על תחתית המבנה או הקומה עליה כבר נפרסו יריעות פלציב לצורך יצירת בידוד אקוסטי, עד למילוי מלא של התחתית כמצע המיועד לריצוף. לאחר סיום הפיזור המלא של השומשום, ישורו ופילוסו כמצע, ניתן למעשה להתחיל בתהליך הריצוף.

 

(:דירוג 5 מספר 1 הצבעות: )